CPB Makeup Lip

Lipstick - KoKo Shiseido BeautéLipstick - KoKo Shiseido Beauté

Lipstick

$65.00
$65.00
Lip Liner Pencil Holder - KoKo Shiseido BeautéLip Liner Pencil Holder - KoKo Shiseido Beauté
$30.00
Extra Rich Lipstick Holder - KoKo Shiseido BeautéExtra Rich Lipstick Holder - KoKo Shiseido Beauté
$25.00